• Imprimeix

Decidir sobre...

Hi ha una sèrie de recursos disponibles per donar suport al procés d'intercanvi d'informació, com ara les eines d'ajuda a a les decisions clíniques. Aquestes estan dissenyades per mostrar els pros i els contres (o beneficis i riscos) de les diferents opcions. L'ús d'aquestes eines pot millorar la comprensió de les persones (sanes i malaltes) sobre els riscos i la seva participació en la presa de decisions.