• Imprimeix

Preguntes freqüents

Un aneurisma d’aorta abdominal (AAA) apareix quan les parets de l’arteria abdominal es dilaten amb un gruix total que supera 1,5 vegades el seu diàmetre normal, la qual cosa suposa que passa a ser més gran o igual de 3 cm. Per tant es considera un aneurisma quan és igual o més gran de 3,0 cm.

No se sap què desenvolupa exactament un aneurisma abdominal en algunes persones. La dilatació pot estar causada per una debilitat en la paret de l'aorta que s'ha inflamat. Es sospita que aquesta inflamació pot ser deguda a l'obstrucció de les artèries (arteriosclerosi), però també pot estar relacionada amb factors hereditaris, lesions o altres malalties.

La majoria de les persones amb un aneurisma d'aorta abdominal no tenen cap símptoma. Sovint, els aneurismes creixen lentament i passen desapercebuts. La majoria no arriben al punt d’ una ruptura de l’aneurisma. Quan un aneurisma abdominal s'expandeix, es pot palpar una massa pulsàtil al centre o la part inferior de l'estómac, o dolor a la part inferior de l'esquena.

El principal problema és la ruptura de l’aneurisma d’aorta abdominal i aquest risc està associat a la grandària de l’AAA. Múltiples factors influeixen en l'expansió de l’aneurisma aòrtic i el risc de ruptura, el més important dels quals són el diàmetre de l'aorta i el continuar fumant. 

L’ ecografia abdominal és la prova més utilitzada per a la detecció d'AAA considerada com el patró o prova de referència. Els AAA també es poden veure en les radiografies simples d'abdomen, la tomografia axial computada abdominal (TAC), i la ressonància magnètica (RM). No obstant això, gairebé la majoria d’aneurismes es detecten com troballes incidentals en els estudis d'imatge que es realitzen per a altres motius.

L'exploració física en un pacient amb una AAA pot revelar una massa pulsàtil a l'epigastri (part alta del abdomen).

La major part d’aneurismes d'aorta abdominal no són operats. Si l'aneurisma és petit, cal fer un seguiment per detectar si hi ha canvis. També es recomana que els pacients fumadors deixin de fumar, el control de la pressió arterial si és alta i en alguns casos es recomanen canvis en la dieta i/o els hàbits esportius.


Si hi ha risc que l'aneurisma aòrtic es trenqui, es poden recomanar un dels dos tipus de reparació de l'aneurisma: cirurgia reparadora oberta i reparació endovascular.

La cirurgia reparadora oberta i la reparació endovascular.

Data d'actualització:  15.01.2015