• Imprimeix

Opcions de tractament

Encara que l'artrosi de genoll és una malaltia crònica, és a dir no té curació, no significa que no pugui tractar-se.

El dolor i la incapacitat funcional, que són les seves principals manifestacions, poden millorar i com a conseqüència minimitzar l'impacte que tenen sobre la qualitat de vida de la persona. Per a això existeixen diferents tractaments, conservadors i quirúrgics, que han demostrat la seva eficàcia per controlar aquesta malaltia.

El seu cirurgià ortopèdic revisarà, amb vostè, els resultats de les seves avaluacions (clínica/ radiològica) i decidiran entre els dos si la cirurgia és la millor opció per alleujar el dolor i millorar la funció del genoll. També, es consideressin altres opcions terapèutiques.

Qualsevol opció de tractament, ja sigui quirúrgic o conservador, ha de tenir en compte les característiques dels pacients; entre d'altres, l'edat, l'estil de vida, les altres malalties que té i la resta de tractaments que se li estan fent.

Específicament s'ha de valorar la intensitat del dolor del genoll i la dificultat funcional per realitzar les activitats quotidianes (mitjançant qüestionaris). Aquests qüestionaris, centrats en la percepció del pacient sobre el seu estat de salut, poden utilitzar-se com a ajuda a la presa de decisions, ja que poden complimentar-se abans de començar un tractament i repetir-los posteriorment per determinar els resultats aconseguits.

A més, s'exposaran les probabilitats de millora i també els riscos potencials de les diferents opcions terapèutiques.
En relació amb la pròtesi de genoll es comentessin els riscos i complicacions que podrien ocórrer amb la cirurgia mateixa o després d'aquesta amb el pas del temps.