• Imprimeix

Càncer de pròstata localitzat

Se li ha proporcionat aquesta eina d’ajuda a la decisió, perquè el seu metge li ha diagnosticat un càncer de pròstata localitzat. Aquesta eina pot ajudar-li a col·laborar amb el seu metge per escollir la modalitat de tractament del càncer de pròstata localitzat. Inclou la informació referent a la vigilància activa, radiació externa, braquiteràpia i cirurgia amb els seus avantatges i inconvenients.

La lectura dels següents apartats li permetrà conèixer millor aquest problema de salut, així com les diferents modalitats de tractament. Així mateix podrà reflexionar sobre diferents qüestions que se li aniran plantejant i fer-ho servir per parlar amb el seu metge o amb els familiars i amics sobre la seva decisió.

 

Agraïm als professionals proposats per les societats científiques catalanes d'Urologia i d'Oncologia la seva col·laboració: Ferran Guedea (ICO Bellvitge), Juan Uría (CH-Vic), Izaskun Valduvieco (H. Clínic) i Enrique Gallardo (Parc Taulí). Tanmateix, el contingut final del web és responsabilitat de l'AQuAS.

Data de publicació: juliol 2015
Data de revisió: juliol 2020