• Imprimeix

Compari les seves opcions

CÀNCER DE PRÒSTATA LOCALITZAT: Quin tractament és una bona elecció per a mi?

  Pot ser convenient per a pacients amb

Vigilància activa

 • Risc de càncer molt baix
 • Si té 70 anys o més i té altres problemes de salut importants
 • Si accepta que el càncer romandrà en el seu cos
 • Si serà molt complidor amb les revisions que s'haurà de fer

Cirurgia

 • Risc de càncer baix o mitjà
 • Pacients més joves (70 o menys) i amb una salut bona pel que fa a la resta
 • Si vol que li extreguin el càncer
 • Si accepta que pot ser necessària radiació després de la cirurgia

Braquiteràpia

 • Risc de càncer baix a molt baix
 • Pacients joves
 • Sense símptomes en l'aparell urinari
Radioteràpia externa
 • Risc de càncer baix, mitjà o alt
 • Si té problemes de salut que li impedeixen la intervenció quirúrgica
 • Si té possibilitats de fer el tractament cinc dies a la setmana durant més de dos mesos
 • Si té un càncer d'alt risc que és menys probable que es curi només amb cirurgia
  Pot no ser convenient per a aquests pacients
Vigilància activa
 • Risc de càncer mitjà o alt
 • Pacients més joves (<60 anys)
Cirurgia
 • Risc de càncer alt
 • El càncer s'ha estès fora de l'àrea prostàtica
 • Malaltia cardíaca o altres condicions

Braquiteràpia

 • Risc de càncer mitjà o alt
 • Pròstata gran
 • Cirurgia prèvia de pròstata*

Radioteràpia  externa

 • Pacients amb algun tipus de problema gastrointestinal†

 

 

* Resecció transuretral de la pròstata
† Malaltia de Crohn o colitis ulcerosa

CÀNCER DE PRÒSTATA LOCALITZAT: Potencials avantatges i desavantatges dels tractaments

Tractament Avantatges potencials

Vigilància activa

 • No hi ha efectes secundaris inicialment
 • Baixa probabilitat de progressió si el risc de càncer és molt baix

Cirurgia

 • Procediment únic
 • Es poden preservar els nervis d'erecció en pacients de baix risc
 • Es pot eliminar tot el càncer si encara està localitzat a la pròstata o al seu voltant

Braquiteràpia

 • Procediment únic
 • Menor risc de problemes d'erecció
 • Menys invasiva amb una curta estada hospitalària

Radioteràpia  externa

 • No invasiva
 • Menor risc d'incontinència i de problemes d'erecció
 • Pot eliminar el càncer, encara que estigui localitzat just fora de la pròstata
Tractament Desavantatges potencials

Vigilància activa

 • El càncer pot créixer o estendre's mentre es vigila
 • Són necessàries biòpsies i altres proves
 • Pot no donar tranquil·litat

Cirurgia

 • Risc més elevat de problemes d'erecció
 • Risc més elevat d'incontinència a curt i llarg termini
 • Més invasiva i de recuperació més llarga

Braquiteràpia

 • Risc més elevat de símptomes urinaris, com ara baix flux, micció urgent i bloquejos (estenosi)
 • Petit risc d'exposició a la radiació a altres persones durant dos mesos

Radioteràpia externa

 • El tractament dura de sis a nou setmanes
 • Taxes més altes de símptomes intestinals en comparació de la cirurgia
 • Alguns efectes secundaris poden augmentar amb el temps

 

Data d'actualització:  18.05.2015