• Imprimeix

Opcions de tractament

La investigació encara no ha pogut determinar quin és el millor tractament per al càncer de pròstata localitzat. Tant el pronòstic (probabilitat de recuperació) com les opcions de tractament depenen dels factors següents:

 

  • L'estadi del càncer (concentració de PSA, puntuació de Gleason, grau del tumor, extensió de la pròstata afectada pel càncer i si el càncer s'ha disseminat a altres parts del cos).
  • L'edat del pacient.
  • Si el càncer s'ha detectat recentment o ha tornat a aparèixer.


A banda d'aquests factors, n'hi ha d'altres que poden condicionar l'elecció del tractament:

 

  • L'existència d'altres problemes de salut.
  • Els efectes secundaris que se'n poden derivar.
  • L'aplicació d'un tractament previ per càncer de pròstata.
  • Els desitjos del pacient.

 

En el cas de pacients amb un càncer de pròstata de risc baix o intermedi que pateixen una altra malaltia greu o que tenen una esperança de vida limitada, la conducta expectant és una altra opció. En aquest cas el metge i el pacient es limiten a controlar els símptomes que poden indicar el creixement del càncer.  


Les principals opcions per a la gestió del càncer de pròstata localitzat són les següents: 

Vigilància activa

Seguiment del càncer a través del temps, mitjançant revisions regulars amb proves de PSA, exàmens radiològics i biòpsies anuals.

Radiació externa

Destrucció de les cèl·lules canceroses a través de l'ús de raigs X d'alta energia. Sovint s'anomena simplement radioteràpia.

Braquiteràpia

Destrucció de les cèl·lules canceroses a través de la implantació de càpsules radioactives en la pròstata.

Cirurgia

Eliminació de les cèl·lules canceroses per extirpació de la pròstata i altres teixits del voltant. També s'anomena prostatectomia radical.