• Imprimeix

Malaltia renal crònica avançada

Se li ha proporcionat aquesta eina d’ajuda a la decisió, perquè el seu metge li ha diagnosticat malaltia renal crònica avançada. Aquesta eina pot ajudar-li a col·laborar amb el seu metge per escollir la modalitat de tractament de la malaltia renal crònica avançada. Inclou la informació referent al trasplantament renal, diàlisi peritoneal, hemodiàlisi i tractament conservador amb els seus avantatges i inconvenients.

La lectura dels següents apartats li permetrà conèixer millor aquest problema de salut, així com les diferents modalitats de tractament. Així mateix podrà reflexionar sobre diferents qüestions que se li aniran plantejant i fer-ho servir per parlar amb el seu metge o amb els familiars i amics sobre la seva decisió.

 

Agraïm la col·laboració que han tingut els professionals dels Serveis de Nefrologia dels hospitals següents : J.M. Díaz Gómez (Fundació Puigvert), X. Fulladosa (H. Universitari de Bellvitge), F. Cofan (H. Clínic), I. García (H. Josep Trueta) i A. Rodríguez (Corporació Sanitària Parc Taulí), així com també la col·laboració del Servei de Nefrologia de l'Hospital Josep Trueta. Tanmateix el contingut final del web és responsabilitat de l'AQuAS.


Data de publicació: juliol 2015
Data de revisió: juliol 2020