• Imprimeix

Compari les seves opcions

 

 

Hemodiàlisi Diàlisi peritoneal Trasplantament renal

• Amb major freqüència es realitza per professionals de la salut capacitats que poden detectar qualsevol problema.

• Se li permet estar en contacte amb altres persones que tenen diàlisi, que li poden donar suport emocional.

• Si la duu a terme en un centre assistencial no ha de fer-ho un mateix, com ho fa amb la diàlisi peritoneal.

• Es fa durant menys temps i durant menys dies a la setmana en comparació amb la diàlisi peritoneal.

• L'hemodiàlisi a casa li pot donar més flexibilitat respecte a on i quant de temps ha de fer la diàlisi. 

• Li dóna més llibertat que l'hemodiàlisi en un centre assistencial. Es pot fer a casa o en qualsevol lloc net. Pot fer-ho també quan viatja.

• Es pot fer mentre dorm.

• Pot realitzar-se tot el procés un mateix.

• No requereix tantes restriccions d'aliments líquids, com l'hemodiàlisi.

• No utilitza agulles.

• El trasplantament renal és el tractament ideal de la insuficiència renal crònica avançada sempre que sigui possible realitzar-lo.

• Podrà fer una vida autònoma sense haver de dependre d’una màquina de diàlisi per viure.

• En general, el seu estat de salut és més satisfactori i els resultats a llarg termini són millors en comparació amb la diàlisi.

• No ha de seguir les restriccions per beure líquids i habitualment pot fer una dieta sense tantes restriccions.

• El trasplantament renal de donant viu es pot fer abans d’iniciar la diàlisi, i així es pot estalviar la fístula arteriovenosa de l’hemodiàlisi o la col·locació del catèter de la diàlisi peritoneal.

 

 

Informació relacionada

 

 

Hemodiàlisi Diàlisi peritoneal Trasplantament renal

• Pot sentir cansament el dia de la sessió.

• Pot causar problemes com la pressió arterial baixa i els coàguls de sang en l'accés de diàlisi.

• Augmenta el risc d'infeccions del torrent sanguini.

• L'hemodiàlisi domiciliària pot requerir canvis a casa seva. Vostè i una persona propera hauran de completar la formació.

• El procediment pot ser difícil de fer per a algunes persones.

• Augmenta el risc d'una infecció de l’abdomen, anomenada peritonitis.

• La peritonitis és una infecció del revestiment de la paret abdominal (peritoneu) causada per bacteris o substàncies irritants. La peritonitis causa dolor i inflor a l'abdomen que cal tractar urgentment. El tractament habitualment és amb antibiòtics.

• És una tècnica que requereix una cirurgia amb anestèsia general i un ingrés a l'hospital.

• Cal fer revisions periòdiques a l'hospital.

• Es poden presentar complicacions quirúrgiques.

• Cal prendre un tractament immunosupressor indefinit per evitar el rebuig del ronyó

• Aquest tractament pot tenir uns efectes secundaris.

• El ronyó trasplantat no té una durada indefinida, però es pot fer un altre trasplantament.

 

Informació relacionada

Data d'actualització:  22.12.2015