• Imprimeix

Decisions compartides, pas a pas

La presa de decisions compartides suposa una relació de col·laboració i d’intercanvi d’informació entre el professional de la salut i la persona (sana i malalta). Amb l'objectiu de destriar la millor opció per a cada persona i situació concreta, el procés de decisió segueix uns passos: